top of page
Search

Uzaicināto valstu deju festivāls "NEvīzija"


30. martā notika viens no gaidītākajiem un jautrākajiem sezonas pasākumiem Ačkupā - jauno dejotāju iesvētības.


Iesvētību organizatori no Ukrainas

Galvenie pasākuma organizatori ir iepriekšējā gadā uzņemtie dejotāji. Mēnesi pirms iesvētībām tika paziņota tēma, kā arī visi tika sadalīti komandās. Šī gada tēma - Uzaicināto valstu deju festivāls “NEvīzija”, kurā jaunie dejotāji iejutās āfrikāņu cilšu - Himbas un Zulu - tēlos, bet pārējie pārstāvēja tādas valstis kā Brazīliju, Ķīnu, Meksiku un Gruziju. Paši organizatori iejustās ukraiņu lomās. Katrai komandai bija obligāts mājas darbs - sagatavot priekšnesumu.

Jauniņajiem iesvētības notika visu dienu. Plkst. 14.46 viņi tikās Ačkupa telpās un veica pirmo uzdevumu. Tālāk sākas iesvētāmo nelielais ceļojums pa Āgenskalnu, katrā punktā viņiem bija jāveic organizatoru sagatavotie pārbaudījumi. Tos izpildot, viņi saņēma norādes, lai uzzinātu vietu, kur doties tālāk. Tā Himbas un Zulu cilšu pārstāvji kopā ceļoja līdz pat vakaram, kamēr nonāca vakara daļas norises vietā, kur tos sagaidīja pārējie ačkupieši.

Zulu cilts pārstāvji

Himbas cilts pārstāvji

Devām nedaudz laika, lai visi vēl varētu sagatavoties priekšnesumiem un sākām uzaicināto valstu deju festivālu “NEvīzija”. No sākuma atskatījāmies uz to, kā jaunie pavadīja dienas daļu. Pēc tam komandas rādīja savus priekšnesumus. Katrs no tiem izraisīja smieklus, pozitīvas emocijas, jo ikviens bija piedomājis gan par tērpiem, gan dejām. Patiesu sajūsmu visos izsauca arī organizatoru sagatavotās reklāmas, kas bija saistītas ar Ačkupu. Neizpalika arī ikgadējā tradīcija - Ačkupa gada nomināciju pasniegšana, kā arī zvērests, biedru kandidātu un biedru sveikšana.

Ķīnas pārstāvji

Brazīlijas pārstāvji

Gruzijas pārstāvji

Meksikas pārstāvji

Bet pēc tam - dejas, jautrība un kopīga atpūta līdz pat rīta gaismai! Mums prieks, ka šo pasākumu ačkupieši uztver nopietni, parādot to, cik svarīgi ir būt saliedētam kolektīvam!bottom of page