top of page
Search

Orientēšanās sacensības ''Ačkupiāde''


Pavasaris Ačkupam ir ļoti tuvs ne tikai tādēļ, ka sāk atmosties daba un parādīties siltāks laiks, bet arī tādēļ, ka parasti pavasarī Ačkups aicina ciemos savus draugu kolektīvus un rīko skaistu pavasara koncertu. Tā kā jau otro pavasari tas nav iespējams, Ačkupa dejotāji nolēma šogad koncerta vietā sarīkot orientēšanās sacensības ‘’Ačkupiāde’’ Rīgas teritorijā. Sacensības norisinājās 24. aprīlī, un, protams, to norises gaita tika pielāgota esošajiem drošības pasākumiem.


‘’Ačkupiādē’’ piedalījās DA ‘’Austris’’, TDA ‘’Diždancis’’, TDA ‘’Gatve’’, TDA ‘’Kalve’’, JDK ‘’Sadancis’’, TDA ‘’Teiksma’’, TDA ‘’Vektors’’ un TDA ‘’Zīle’’, no katra dejotāju pulciņa izveidojot 3 komandas – kājāmgājēju, riteņbraucēju un autobraucēju – katru no tām pārstāvēja divi dejotāji. Komandu dalībniekiem tika ziņots, ka pasākumā ir atļauta visu dejotāju attālināta iesaiste, lai būtu iespējams gūt vēl labākus rezultātus. Sacensību sākumā katra mazā komanda savā norādītajā sākumpunktā saņēma karti, uzdevumus un maisiņu ar dienas laikā nepieciešamajām lietām, un tad komandas devās ceļā. Kopumā sacensības iedalījās 3 dažādos maršrutos – kājāmgājēji risināja uzdevumus Pārdaugavas pusē, riteņbraucēju komandas meklēja objektus Daugavas labajā krastā, taču, lai pilnvērtīgi pieveiktu visu maršrutu, viņiem nācās arī šķērsot Daugavu, bet autobraucēju komandas mēroja visgarāko maršrutu, meklējot vietas, kurās Rīgā ir koncertējis Ačkups.

Visu maršrutu ietvaros komandas sagaidīja dažādi uzdevumi – lielākajā daļā no pieturas punktiem komandas sagaidīja viens ačkupietis, kurš skaidroja veicamo uzdevumu, vēroja dalībniekus un cītīgi skaitīja punktus, taču dažos objektos uzdevumi bija izvietoti QR kodu formātā, ar kuru palīdzību komanda varēja nonākt pie uzdevuma. Citviet norādes liecināja par to, ka dalībniekiem jāpieslēdzas uzdevumam ‘’Zoom’’ platformā. Kopumā dalībnieki atsvaidzināja zināšanas par latviešu tautas deju, minot konkrētu deju nosaukumus, risinot krustvārdu mīklas, mēģinot atpazīt gan Ačkupa pūrā esošos latviešu, gan arī cittautu tautastērpus, kā arī atmodināja savas klasikas stundas iemaņas. Taču tas nebija viss – dalībnieki iemēģināja roku bižu pīšanā, trenēja savu atmiņu, tuvāk iepazina Ačkupa dejotājus, kā arī pildīja papilduzdevumus visas dienas garumā, kas ļāva iegūt papildus punktus. Jāsaka, ka tieši papildus uzdotie uzdevumi bija tie, kas pierādīja, ka dalībniekiem piemīt ne tikai ass prāts un veiklība, bet arī radošums, asprātība un atjautība.

Noslēgumā tika skaitīti visi punkti, kā arī dalībnieki tika aicināti uz apbalvošanas ceremoniju ‘’Zoom’’ platformā, kur visiem kopīgi tika izziņoti uzvarētāji. 2021.gada ‘’Ačkupiādē’’ 3.vietas ieguvēji ir TDA ‘’Gatve’’, 2.vietas laureāti ir TDA ‘’Teiksma’’, taču uz pjedestāla augstākā pakāpiena kāpj TDA ‘’Vektors’’ ar iegūtu pirmo vietu! Apsveicam!


Vēlamies teikt lielu paldies visiem dalībniekiem, kā arī uzsvērt to, ka visas komandas bija lieliski sagatavojušās un rādīja burvīgu sniegumu! Esam ļoti priecīgi par paveikto, jo šī diena visai Ačkupa saimei bija pozitīvs enerģijas lādiņš, ar kuru vēlamies darboties arī turpmāk!


Esošajā situācijā ir jāmetas iekšā un jāņem to, ko tā dod! Tā prasa nemitīgu pielāgošanos, ir jārod dažādi jauni veidi nedaudz citādai kopā būšanai, taču svarīgākais ir nepadoties, rast risinājumus un turpināt gūt gandarījumu par paveikto! To mēs arī novēlam katram lasītājam!


bottom of page