top of page
Search

Daļina no "WorldWide" 2019

Updated: Oct 10, 2021Katru gadu Rīgas Stradiņa universitātes internacionālo studentu asociācija (RSU ISA) rīko multikulturālu pasākumu “WorldWide”, kur vienuviet sastopas viskrāšņākās kultūras no visas pasaules. Studenti no dažādām valstīm prezentē savu dzimeteni gan ar kādu dejisku vai muzikālu priekšnesumu, gan iepazīstina citus studējošos ar tradicionāliem savas valsts ēdieniem. Šogad Latvijas dižo kultūru prezentēja Ačkupieši ar deju “Alsungas polka”. Mūsuprāt, šī deja ir dinamiska, ritmiska un lieliski atspoguļo stipro un vitālo latviešu tautu. Latviešu tautas dejā ir milzīgs spēks, kur daudzi dejotāji apvienojas, lai dejotu vienā ritmā, vienā solī, vienā elpas vilcienā.Šajā pasākumā mēs dejojām ar prieku un lepnumu, un to noteikti sajuta skatītāji , redzot mūsu deju rakstu, mūsu vienotību ritmā, vienotību dejas solī, un sajuta mūsu, latviešu – dejotprieku! Skatītāju ovācijas mūs pavadīja no dejas sākuma līdz beigām! Mums bija patiess prieks piedalīties “WorldWide” 2019, jo vēlreiz varējām pārliecināties, cik dažādi un unikāli mēs esam, un tieši tas rada katras kultūras mantojumu tik īpašu un neatkātojamu. Kā dejotāji, mēs varam būt lepni, ka tautas deja ir viens no Latvijas kodiem, vēsturisks un dzīvs kultūras mantojums, kas jānes tālāk paaudzēs.bottom of page