top of page
Search

"D. Ačkupam" būt!


Deja nekad nerimst. Šis būs stāsts par kolektīva "D. Ačkups" rašanos.

Ziniet, tie, kas agrāk dejojuši TDA "Ačkups", nekur nav pazuduši! Apmeklējot "Ačkupa" rīkoto ikvasaras "Elitas kausu", vienmēr bijis aktuāls jautājums: "Elita! Kad būs "Ačkupa" D grupa? Mēs gribam dejot!"


Beidzot, šogad, siltā septembra vakarā Mārupes ielas pagrabiņā dejotāji, kas dejojuši pie Elitas un ne tikai, sanāca uz pirmo tikšanos, lai lemtu, vai mums ir pa spēkam izveidot "Ačkupa" D grupas kolektīvu. Un prieks bija uzzināt, ka TDA "Ačkups" vadītāja Elita kā "D. Ačkups" kolektīva vadītāju ir uzaicinājusi Kasparu Braunu. Ar degsmi acīs Kaspars mūs uzrunāja, iepazīstināja ar plāniem un vīziju. Ikkatra dejotāja acīs bija mirdzums un vēlme sākt dejot kaut tajā vakarā! Visjaukākā ziņa - mūsu koncertmeistare Sarmīte turpinās mūs pavadīt arī "D. Ačkups" kolektīva mēģinājumos un valdzināt ar savu muzikālo virtuozitāti.


4. oktobra vakarā uz pirmo deju mēģinājumu sanāca kupls bariņš dejot gribētāju. Smieklīgi un reizē arī motivējoši Kaspars sāka vakaru ar uzrunu: "Mūsu pirmais koncerts būs 27. janvārī! Gatavojamies!". Nebija viegli atkal ielēkt mēģinājuma čībiņās, izstaipīt vecos kaulus un atcerēties pozīcijas, bet – kas tā bija par baudu saplūst ar mūziku un atkal dejot ar tik pazīstamajiem deju partneriem! Pirmais mēģinājums pagāja, iesildoties un atceroties, kas ir polkas, palēcieni un šenē, bet jau nākamajos mēģinājumos laiks netika lieki tērēts un vadītājs Kaspars sāka likt dejas.


Mums ir lieli plāni, priekšā izaicinājumu pilni mēģinājumi, lai mēs dejotu, kā to vēlas Kaspars, bet nešaubāmies, ka mums tas izdosies un mēs būsim – ne tikai mūsu pirmajā koncertā, bet daudzu gadu garumā! Uz tikšanos koncertos!

Jūsu "D. Ačkups"
bottom of page