Kas ir Ačkups? 

Uzzini atbildi uz šo jautājumu te

Kādi ir mūsu kolektīva mērķi?

1. Ar savu dejotprieku priecēt sevi un citus dejas mīļotājus.

2. Nest Rīgas Stradiņa universitātes, Rīgas, Latvijas un TDA „Ačkupa” vārdu pasaulē.

3. Dejot tā, lai dejo ne tikai ķermenis, bet arī dvēsele.

Kas ir Ačkups?

Latvijas Medicīnas Akadēmijas studentu kolektīvs AČKUPS, kurš nosaukts senas latviešu dejas vārdā, dibināts 1951. gadā. 1975. gadā kolektīvam piešķirts Tautas Deju ansambļa nosaukums. Ilgus gadus kolektīva vadītājs bija Juris Bērziņš (1941.-1995.). 

AČKUPS ir studentu kolektīvs, kurā dejo gan nākamie mediķi, gan citu augstskolu studenti. 

1951. gadā tika izveidots senas latviešu tautas dejas vārdā nosauktais Rīgas Stradiņa universitātes Tautas Deju kolektīvs. Jau 1975. gadā "Ačkupam" tika piešķirts Tautas Deju ansambļa nosaukums, kas deju koletīvam ir apliecinājums par pārliecinošu dejotprasmi. Atrodoties tautas dejas avangardā, A grupas deju ansambļi dejo latviešu cēlākās un sarežģītākas dejas, kā arī sadarbojoties ar horeogrāfiem un deju meistariem, piedalās tautas dejas attīstībā un pilnveidošanā.

Gandrīz trīsdesmit gadus – no 1967.gada līdz 1995.gadam - TDA „Ačkups” vadītājs un dvēsele bija Juris Bērziņš. 

No 1995. gada deju kolektīvu vada Elita Treilone, vēlāk pievienojās mūsu koncertmeistare Sarmīte Plaude, bet 2009. gadā repetitore Sanita Misika. Strādājot ar repertuāru pilnveidošanu, dejas manieres attīstību, veiksmīga sadarbība un draudzība izveidojusies ar horeogrāfi Madaru Freibergu, horeogrāfu Edgaru Taboru un Sporta deju skolotāju Egilu Šmagri.

TDA „Ačkups” apvieno dedzīgus jauniešus, kam latviešu tautas deja tuva sirdij, neskatoties uz to, ka ikdiena saistīta ar ļoti intensīvām studijām, tiek atrasts laiks regulāri apmeklēt mēģinājumus, pieņemt izaicinājumus un slīpēt savu meistarību dejojot dažāda stila dejas un uzvedumus. Ņemot vērā to, ka TDA „Ačkups” ir studentu deju kolektīvs – neatņemama sastāvdaļa ir dalība Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētkos „Gaudeamus”, kā arī Rīgas Stradiņa universitātes akadēmiskajās ballēs. 

Kopš kolektīva dibināšanas „Ačkups” ir piedalījies visos Latviešu Dziesmu un Deju svēkos. Ik mēnesi tiek sniegti koncerti un ar augstiem panākumiem TDA „Ačkups” piedalās deju kolektīvu skatēs. Īpaši lepojoties ar 2013. Gada „XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku” deju kolektēvu laureātu fināla skatē izcīnīto 3.vietu.

Studentu paaudzes nomaina cita citu, tomēr ansamblis gan - mūžam jauns, sparīgs un savā ziņā unikāls. Grezno un tradīcijām bagāto Latvijas kultūras mantojumu – deju, Ačkups ir parādījis gan piedaloties tuvos, gan tālos koncertos – Latvijā, Spānijā, Itālijā, Francijā, Šveicē, Dānijā, Beļģijā, Gruzijā un citās valstīs. 

Kādas ir mūsu tradīcijas?

Ik februāri kolektīvs pilnveido savas prasmes "Deju nometnē", kur tiek piesaistīti dažādi māksinieki, deju meistari un treneri, kas intensīvi 2 dienu ietvaros strādā ar dejotājiem. Tā ir vienreizēja iespēja strādāt ne tikai ar kolektīva dejas manieri, kolektīva kopīgo dejas soli, bet arī intensīvi pilnveidot savu ķermeni un kustības.

untitled-0514.jpg
17626176_666842876820462_212067841160448

Jauno dejotāju iesvētības, kas tradicionāli notiek pavasara sākumā. Iesvētības ir viens no krāšņākajiem un atraktīvākajiem pasākumiem, kas ne tikai ļauj tuvāk iepazīt jaunos dejotājus, bet arī saliedē kolektīva dalībniekus. 

Ik gadu piedalāmies draugu kolektīvu rīkotajos sporta pasākumos (basketbols, pludmales volejbols, tautas bumba, orientēšanās sacensības utt.)

14907051_595424370628980_647497934773670
31349665_848185002019581_268739850640189

Iknedēļas jubilāru sumināšana ar īpašo apsveikuma dziesmu

​​​Izbraucot ārpus Latvijas robežām vai arī visiem kopīgi esot kādā kolektīva saliedēšanas pasākumā, kā pilnīgi neatņemama lieta ir kolektīva nosaukuma izveide 3D formātā no pašiem dejotājiem. 

14470409_576768262494591_991593498361782
536b04d7ba014a98326ac41b91f179051f808361

Ziemassvētku ieskandināšana „Ačkupa eglītē”.

Kas ir ačkupieši?

41810880_970487243122689_290622766565870

Esam īsts studentu kolektīvs ar visām no tā izrietošajām sekām, bet mēs neapšaubāmi nopietni un atbildīgi attiecamies pret latviešu tautas dejām un latviešu tautas mantojumu kopumā;
Mēs visus vieno mīlestība pret deju un mīlestība pret šo deju kolektīvu;
Vienīgie dejotāji Latvijā, kas skatās uz savu partneri ne tikai, tādēļ, ka priecājas par atkal redzēšanos, bet arī, lai atkārtotu anatomiju; 
Savējie, kas tevi saprot, iedrošina, kur katrs spēj iedot otram to prieka dzirksti, bez kuras mēs nebūtu mēs.

Kur mēs esam bijuši?

Screen Shot 2018-12-03 at 16.34.14.png

Kolektīva repertuārā ir dažādu novadu dejas, kurās ansamblis atklāj savas tautas bagātās deju tradīcijas. AČKUPS savas koncertprogrammas ir dejojis visā Latvijā, piedalījies koncertos Vispārējos Latviešu Dziesmu un Deju svētkos, dejojis kopā ar Baltijas valstu studentiem festivālos Gaudeamus, latviešu tautas deju aizvedis uz Krieviju, Bulgāriju, Somiju, Spāniju, Itāliju, Šveici, Vāciju un Dāniju.