top of page

Kas ir Ačkups? 

Uzzini atbildi uz šo jautājumu te

Kādi ir mūsu kolektīva mērķi?

1. Ar savu dejotprieku priecēt sevi un citus dejas mīļotājus.

2. Nest Rīgas Stradiņa universitātes, Rīgas, Latvijas un TDA „Ačkupa” vārdu pasaulē.

3. Dejot tā, lai dejo ne tikai ķermenis, bet arī dvēsele.

Kas ir Ačkups?

Latvijas Medicīnas Akadēmijas studentu kolektīvs AČKUPS, kurš nosaukts senas latviešu dejas vārdā, dibināts 1951. gadā. 1975. gadā kolektīvam piešķirts Tautas Deju ansambļa nosaukums. Ilgus gadus kolektīva vadītājs bija Juris Bērziņš (1941.-1995.). 

AČKUPS ir studentu kolektīvs, kurā dejo gan nākamie mediķi, gan citu augstskolu studenti. 

1951. gadā tika izveidots senas latviešu tautas dejas vārdā nosauktais Rīgas Stradiņa universitātes Tautas Deju kolektīvs. Jau 1975. gadā "Ačkupam" tika piešķirts Tautas Deju ansambļa nosaukums, kas deju koletīvam ir apliecinājums par pārliecinošu dejotprasmi. Atrodoties tautas dejas avangardā, A grupas deju ansambļi dejo latviešu cēlākās un sarežģītākas dejas, kā arī sadarbojoties ar horeogrāfiem un deju meistariem, piedalās tautas dejas attīstībā un pilnveidošanā.

Gandrīz trīsdesmit gadus – no 1967.gada līdz 1995.gadam - TDA „Ačkups” vadītājs un dvēsele bija Juris Bērziņš. 

No 1995. gada deju kolektīvu vada Elita Treilone, vēlāk pievienojās mūsu koncertmeistare Sarmīte Plaude, bet 2009. gadā repetitore Sanita Misika. Strādājot ar repertuāru pilnveidošanu, dejas manieres attīstību, veiksmīga sadarbība un draudzība izveidojusies ar horeogrāfi Madaru Freibergu, horeogrāfu Edgaru Taboru un Sporta deju skolotāju Egilu Šmagri.

TDA „Ačkups” apvieno dedzīgus jauniešus, kam latviešu tautas deja tuva sirdij, neskatoties uz to, ka ikdiena saistīta ar ļoti intensīvām studijām, tiek atrasts laiks regulāri apmeklēt mēģinājumus, pieņemt izaicinājumus un slīpēt savu meistarību dejojot dažāda stila dejas un uzvedumus. Ņemot vērā to, ka TDA „Ačkups” ir studentu deju kolektīvs – neatņemama sastāvdaļa ir dalība Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētkos „Gaudeamus”, kā arī Rīgas Stradiņa universitātes akadēmiskajās ballēs. 

Kopš kolektīva dibināšanas „Ačkups” ir piedalījies visos Latviešu Dziesmu un Deju svēkos. Ik mēnesi tiek sniegti koncerti un ar augstiem panākumiem TDA „Ačkups” piedalās deju kolektīvu skatēs. Īpaši lepojoties ar 2013. Gada „XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku” deju kolektēvu laureātu fināla skatē izcīnīto 3.vietu.

Studentu paaudzes nomaina cita citu, tomēr ansamblis gan - mūžam jauns, sparīgs un savā ziņā unikāls. Grezno un tradīcijām bagāto Latvijas kultūras mantojumu – deju, Ačkups ir parādījis gan piedaloties tuvos, gan tālos koncertos – Latvijā, Spānijā, Itālijā, Francijā, Šveicē, Dānijā, Beļģijā, Gruzijā un citās valstīs. 

Kādas ir mūsu tradīcijas?

Ik gadu mēs pilnveidojam savas prasmes Deju nometnē, kur tiek piesaistīti dažādi māksinieki, deju meistari un treneri, kas intensīvi 2 dienu garumā strādā ar mums, lai mēs kļūtu vēl labāki. Tā ir vienreizēja iespēja darboties ne tikai ar kolektīva dejas manieri, kolektīva kopīgo dejas soli, bet arī intensīvi pilnveidot savu ķermeni un kustības.

fullsizeoutput_9ca3.jpeg
IMG_5342-285.jpg

Jauno dejotāju iesvētības, kas tradicionāli notiek pavasara sākumā. Iesvētības ir viens no krāšņākajiem un atraktīvākajiem notikumiem, kas ne tikai ļauj tuvāk iepazīt jaunos dejotājus, bet arī saliedē kolektīva dalībniekus. Iesvētības bieži vien ir viens no gaidītākajiem sezonas pasākumiem.

Ik gadu piedalāmies draugu kolektīvu rīkotajos sporta pasākumos (basketbols, pludmales volejbols, tautas bumba, orientēšanās sacensības utt.). Bieži piedalāmies ''Lielā Egona kausā'' un ''Greizajā kompasā''.

71693742_1786605614816249_6620745778170167296_n.jpg
08-13-2022-ElitasKauss-2.jpg

Katru vasaru augustā rīkojam ''Elitas kausu'', kurā pulcējas visi esošie un bijušie ačkupieši, tāpat arī visi esošie un bijušie DA ''Austra'' dejotāji.

Reizi gadā mēģinām kopīgi doties ārvalstu braucienā, lai popularizētu latviešu tautas deju aiz Latvijas robežām. Galamērķi mēdz būt dažādi.

69653227_680175862470190_6306482694704332800_n.jpg
19-12-2019-39.jpg

Ik gadu ap Ziemassvētku laiku visi kopā tiekamies „Ačkupa eglītē”, lai silti un draudzīgi ieskandinātu svētkus un nodotu sveicienus viens otram Ziemassvētkos.

Kas ir ačkupieši?

image0.jpeg

Esam īsts studentu kolektīvs ar visām no tā izrietošajām sekām, tomēr mēs neapšaubāmi nopietni un atbildīgi attiecamies pret latviešu tautas deju un latviešu kultūras mantojumu kopumā.
Dejojot kopā ar partneri mēģinām saskatīt ne tikai partnera skaisto smaidu un nostieptos pirkstgalus, bet prātā pie sevis mēdzam atkārtot arī cilvēka anatomiju.
Mēdzam viens otru iedrošināt, pamudināt, iepriecināt, mēdzam izpalīdzēt, esam draudzīgi un mūsu mēģinājumos vienmēr valda  humors. Mūs visus vieno un kopā tur mūsu lieliskā vadītāja Elita.

Ja reiz esi nonācis Ačkupā, tad saproti, ka atpakaļ ceļa nav un tas būs uz palikšanu!

Kur mēs esam bijuši?

Screen Shot 2018-12-03 at 16.34.14.png

Kolektīva repertuārā ir dažādu novadu dejas, kurās ansamblis atklāj savas tautas bagātās deju tradīcijas. AČKUPS savas koncertprogrammas ir dejojis visā Latvijā, piedalījies koncertos Vispārējos Latviešu Dziesmu un Deju svētkos, dejojis kopā ar Baltijas valstu studentiem festivālos Gaudeamus, latviešu tautas deju aizvedis uz Krieviju, Bulgāriju, Somiju, Spāniju, Itāliju, Šveici, Vāciju un Dāniju.

Mērķi
Vēsture
Tradīcijas
Dalībnieki
Ceļojumi
bottom of page