top of page

Tie ir mūsu vadītāji 

Elita Treilone

Elita Treilone

Kas ir kolektīvs bez vadītāja? Mūsu Elita ir pārņēmusi Ačkupa grožus savās rokās 1995. gadā. Viņa ir taisnīga un enerģijas pilna - dejotāji to var redzēt mēģinājumos. Elitas dejas moto arī vislabāk raksturo viņu pašu: " Mācīties no koku dejām,   Viņi to pa īstam prot.   Sevi visu pakļaut vējam,   Tikai saknes neatdot. "                  (K.Skujenieks)

Sanita Misika

Sanita Misika

Degažē, relevē, grand batterman nav vairs tikai sveši vārdi ačkupiešiem.  Sanita ir "Ačkupa" repetitore kopš 2009. gada. Viņa rūpējas par to, lai dejotāju pirkstgali būtu kārtīgi nostiepti un kājas pareizi izvērstas. Sanita ir stingra un prasīga, bet tajā pašā laika ļoti sabiedriska. Sanita dzīvē un dejā vadās pēc Jāņa Poruka vārdiem:  "Saiešanās ar enerģiskiem cilvēkiem stiprina garu un dod nākotnei stiprus pamatus".

Sarmīte Plaude

Sarmīte Plaude

Mūsu lieliskā koncertmeistare, kas no 1995. gada priecē ačkupiešu ausis ar savām veiklajām pirkstu kustībām. ​Sarmīte ir cilvēks, kurš rūpējas par dejas muzikālo pusi. Viņa spēj ātri pielāgoties visiem vadītāju deju soļiem ar patīkamu klavierspēles pavadījumu. Sarmīte dzīves karuselī griežoties vienmēr atcerās, ka:  " Cilvēkam dota tikai vienīga dzīve, un tās attaisnojums: likt uzplaukt varavīksnes skaistumam sevī un ap sevi. "  ( Z. Mauriņa. )

Tie esam mēs

bottom of page